OFS Bačka Palanka

Stučni predavač Srđan Jovanović sa svojim timom Uroš Stojković i Milan Mihajlović

U organizaciji Strukovne Organizacije Sudija opštinskog fudbalskog saveza Bačka Palanka, 02.12.2019. godine sa radom počinje škola sudjenja.