PONOVNI SEMINAR SLUŽBENIH LICA OFS BAČKA PALANKA 22.08.2019 god.

 PLAN I PROGRAM SEMINARA ZA SUDIJE

do 18.00 h dolazak na stadion.

18.00-18.15 h predavanje leksarski pregleda.

18.15-19.00 h provera fizickih normi.

19.15 h izmene pravila igre (prostorije saveza)

20.15 test pravila igre

20.45 saopstavanje rezultata seminara

21.00 h zatvaranje seminara

 

Kotizacija seminara 600 dinara

Obavezno trcati u crnom sortsu i sivim majicama saveza.